BIJLEREN IS GROEIEN

"Learn to teach, teach to learn."

                                 Jo Phee

Ik blijf groeien via opleidingen én zelf lesgeven. Beiden zijn een leerschool voor mij.